YÖNETMELİKLER
  • Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği


  • Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması Ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ


  • Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği

  • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği´nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ

  • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Anayasa Mahkemesi Kararı E.2010/75 (5205 Sayılı Kanun Hk. Yürürlüğü Durdurma)

  • YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  •