20.07.2024
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
Hakkımızda

Amacımız

Topraklarının %96´sı deprem bölgesinde bulunan ülkemizin, yaşanan depremler sonunda karşılaştığı büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiili önlemler hususunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini her bakımdan desteklemek.