23.03.2023
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
Tekni̇k Araştirma ve Geli̇şti̇rme Komi̇syonu

 

Teknik Araştırma, Geliştirme Komisyonu

Komisyon Başkanı : Dilay Gürsoy - İnşaat Mühendisi

Komisyon Üyesi :  Tuğba Saygı Vural - İnşaat Mühedisi

Komisyon Üyesi : Gökay Celep - Mimar

Komisyon Üyesi : Simen Gülsüm Özkan  - Mimar

Komisyon Üyesi : Cem Öztürk - İnşaat Mühendisi

 

·         KOMİSYON GÖREVLERİ     

a)       Mesleğimiz ve sektörümüzde ki teknik yenilikleri takip ederek bunları Yönetim Kuruluna taşımak ve meslektaşlarımıza duyurulmasını sağlamak.

b)       Yerel yönetim ve ilgili kamu kurum, kuruluşlarında mevzuatta ki değişiklikleri takip etmek ve söz konusu değişiklikleri yönetim kuruluna taşımak ve meslektaşlarımıza duyurulmasını sağlamak.

c)        Genel Başkan, Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulunun havalesi ile mesleğimiz ve sektörümüzle ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini inceleyerek cevap vermek.

d)       Mesleğimiz ve sektörümüzle ilgili mevcut kanun ve yönetmeliklerde oluşan aksaklıkları tespit ederek Yönetim Kuruluna taşımak ve çözüm üretmek.

e)        Mesleğimiz ile ilgili seminer ve panelleri takip ederek Dernek adına katılmak.

f)        Üyelerimizden gelen teknik şikâyet, öneri ve talepleri değerlendirerek cevaplamak.

g)       Meslektaşlarımıza teknik konularla ilgili eğitim vermek için paneller ve seminerler düzenlemek. Bu panel ve seminerlere konu ile ilgili akademisyen ve bürokratların panelist olarak katılımını sağlamak.