18.05.2024
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
Sosyal Fali̇yetler Komi̇syonu

Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Komisyon Başkanı: Murat Fidan

Komisyon Üyesi: 

Komisyon Üyesi: 

·         KOMİSYON GÖREVLERİ

a)       Dernek adına meslektaşlarımız arasında gün gece ve benzeri toplantılar düzenleyerek yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmak.

b)       Derneğe bağlı Şube ve temsilciliklerin tüm sosyal aktivitelere gerekli organizasyonu yapmak ve aktiviteleri yönlendirmek, yönetmek.

c)        Derneğe gelecek protokol ziyaretçilerini karşılamak ve ağırlamak.

d)       Derneğin düzenlediği her türlü etkinliği organize etmek.

e)        Derneğin davet edildiği tüm etkinliklerde Derneği temsil etmek veya çiçek ve telgraf gönderimini sağlamak.

f)        Dernek olarak yapacağımız hayır ve yardımları organize etmek. ( Doğal afetlerde yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, yoksul öğrencilere burs vermek, yoksul ailelere gıda, giyecek ve yakacak yardımı yapmak, şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etmek ve/veya yardım etmek, okul, cami ve hastanelere ihtiyaçları doğrultusunda yardımda bulunmak, işini kaybetmiş ve geçim sıkıntısı çeken meslektaşlarımıza yardımcı olmak, Engellilere destek de bulunmak. )

g)       Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza yönelik milli günlerde ve dini bayramlarda kutlama çalışmaları yapmak.