18.05.2024
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
Basin Yayin Ve Halkla İli̇şki̇ler Komi̇syonu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Komisyon Başkanı: Ademir ÖZDEMİR

Komisyon Üyesi: Emre KANDEMİR

Komisyon Üyesi: Onur Fırat KOÇ

 

·         KOMİSYON GÖREVLERİ     

a)       Derneğin tüm yazılı ve görsel basın ile ilişkileri en üst seviyeye taşımak için basın mensupları ile diyalogları geliştirmek.

b)       Derneğin düzenlediği tüm organizasyonlarda basın ile temasa geçerek basının katılımını sağlamak.

c)        Dernek adına yapılabilecek basın açıklamalarını hazırlamak ve basın kuruluşlarına iletmek veya gerekli hallerde basın toplantısı düzenlemek.

d)       Basın yayın organlarında Dernekle ilgili yerel veya ulusal basında yer alan haberleri toplamak ve arşivlemek.

e)        Yerel ve ulusal basında Yapı Denetim Sektörü ile ilgili her türlü haberleri takip ederek arşivlemek.

f)        Dergi çıkarmak, görev almak, reklam çalışmalarını takip etmek.