20.01.2022
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
Mali Komisyon

Mali İşler Komisyonu

Komisyon Başkanımız: Kenan UZUN

Komisyon Üyesi:Saffet Murat KILIÇER

Sayın Üyelerimiz: İrfan YAY

Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı ve yazışmalarda kullandığımız (fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası,tahsilat-tediye makbuzu, ticari mektuplar, elektronik postalar, antetli kağıtlar vs.) firmanıza ait kullanılan tüm evraklarda01.01.2014 tarihinden itibaren zorunlu olması gereken asgari bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgilerin yer almaması halinde cezai bir yaptırımla karşılaşacağınızı hatırlatmak isteriz.

Zorunlu bulunması gereken bilgiler;

Ticaret Unvanı (Açık veya standart kısaltmalar kullanarak)

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası,

Telefon, Fax, Web ( Bağımsız denetime tabi şirketler için zorunludur.), e-mail adresleri ve diğer irtibat bilgileri

İşletmenin Merkezi (Şubelerde kullanılacak belgelerde "şube adresi" de yer alacaktır.)

MERSİS numarası ( Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden alınabilir)

İrsaliyeli Faturalarda “Düzenlenme Saati”, Düzenleme tarihi","Fiili sevk tarihi"

  • Ayrıca, KAŞELERİNİZDE MERSİS numaranızı ekletmeyi unutmayınız!
  • Eğer, kullanmakta olduğunuz belgelerde bu bilgiler yok ise, bu belgeler bitip yeni belgeleri yukarıdaki bilgileri içeren şekilde bastıracağınız zamana kadar, yukarıdaki bilgileri içeren "kaşe" yaptırıp kullandığınız bu belgelere kaşelemeniz yeterli olacaktır.
  • Yazar kasa veya özel yazılımlar ile düzenlenen belgeler için ise bahsedilen bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize rica eder, bu vesile ile işlerinizde başarılar dileriz.