05.12.2021
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği | Yapı Denetim Deneçti İş İlanları | stil1HABERLER

04.06.2014 - 2014 BİRİM FİYATLARI AÇIKLANDI
Yapı Denetim Derneği

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 

 

Yapının Birim Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI

(BM) TL/m2

 

I. SINIF YAPILAR

 

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

100,00

. 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata duvarı

 

. Basit kümes ve basit tarım yapıları

 

. Plastik örtülü seralar

 

. Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları

 

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar,

 

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)

 

. Gölgelikler-çardaklar

 

. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

160,00

. Cam örtülü seralar

 

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

 

. Su depoları

 

. İş yeri depoları

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

II. SINIF YAPILAR

 

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

250,00

. Kuleler, ayaklı su depoları

 

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

 

. Kayıkhane

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

350,00

. Pnömatik ve şişirme yapılar

 

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler

 

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları

 

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton,betonarmeveya çelik; depo

ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

 

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

 

. Jeoloji, botanik ve tema parkları

 

. Mezbahalar

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

400,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)

 

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton,

betonarmeve çelik yapılar)

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

III. SINIF YAPILAR

 

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….

550,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme

ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

 

. Katlı garajlar

 

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)

 

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)

 

. Basımevleri, matbaalar

 

. Soğuk hava depoları

 

. Konutlar (dört kata kadar- dört kat dâhil - asansörsüz ve/veya kalorifersiz)

 

. Akaryakıt ve gaz istasyonları

 

. Kampingler

 

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

 

. Semt postaneleri

 

. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………….

650,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları

 

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)

 

. Gençlik Merkezleri, Halk evleri

 

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları

 

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

 

. Temel eğitim okulları

 

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

 

. Jandarma ve emniyet karakol binaları

 

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

 

. Ticari bürolar

 

. 150 kişiye kadar cezaevleri

 

. Fuarlar

 

. Sergi salonları

 

. Konutlar

 

. Marinalar

 

. Gece kulübü, diskotekler

 

. Misafirhaneler, Pansiyonlar

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 
   

IV. SINIF YAPILAR

 

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

700,00

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve

ek tesisleri olan eğitim yapıları)

 

. Poliklinikler

 

. Liman binaları

 

. 150 kişiyi geçen cezaevleri

 

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri

 

. İbadethaneler (1000 kişiye kadar)

 

. Entegre sanayi tesisleri

 

. Aqua parklar

 

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

 

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

 

. Büyük alışveriş merkezleri

 

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

 

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan)

 

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

800,00

. İş Merkezleri

 

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri

 

. Metro istasyonları

 

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

 

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)

 

. Otobüs terminalleri

 

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

 

. Banka binaları

 

. Normal radyo ve televizyon binaları

 

. Özelliği olan genel sığınaklar

 

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar

 

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….

900,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

 

. Bakanlık binaları

 

. Yüksek öğrenim yurtları

 

. Arşiv binaları

 

. Radyoaktif korumalı depolar

 

. Büyük Adliye Sarayları

 

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller

 

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

 

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

V. SINIF YAPILAR

 

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

1.150,00

. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları

 

. Orduevleri

 

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar

 

. Borsa binaları

 

. Üniversite kampüsleri

 

. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar

 

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran,

market, v.b. bulunan)

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR................................................................................................

1.400,00

. Kongre merkezleri

 

. Müze ve kütüphane kompleksleri

 

. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar

 

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

 

. Hastaneler

 

. Havalimanları

 

. İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde)

 

. Oteller (4 yıldızlı)

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

1.600,00

. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

 

. Müze ve kütüphane kompleksleri

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

 

D GRUBU YAPILAR……………………………………………………………

1.900,00

. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

 

. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun

olarak yapılan yapılar

 

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 
   
 

 

Açıklamalar:

1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcıkurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfıveya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2014 yılından önceki tebliğlere göre yapısınıfıve grubu belirlenmişmimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapısınıfıve grubu değiştirilmeksizin 2014 yılıtebliğinde karşılığıolan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğolunur.

HABERE AİT DİĞER FOTOGRAFLAR
DİĞER HABERLER
02.12.2021 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği olarak BTSO inşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ve 56.Komite Başkanı Raşit TUNA ve Komite üyeleri ile yapı denetim sektör sorunları adına istişare de bulunduk.Sorunların çözümü için göstermiş oldukla
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bugün Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu ASLAN ile yaptığımız toplantıya Genel Müdür Yardımcımız sayın İsmail Tuna CEBECİOĞLU, Laboratuvar Daire Başkanı sayın İrşade AYDOĞDU ve Yapı Denetim Daire Başkanı Sayın A. Tuna ACAR ile birlikte Yapı Denetim v
16.11.2021 İyi Parti İstanbul 3. Bölge Şehircilik Komisyon Başkanı Sn Hürana Güngör ‘ün ziyareti ile birlikte sektörümüzle ilgili istişarede bulunduk
13.11.2021 Antalya Toplantı
10.11.2021 Magnet Hastanesi
09.11.2021 T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
04.11.2021 Van Büyükşehir Belediyesi
04.11.2021 Van Edremit Belediyesi ziyaretimiz
04.11.2021 Van il Müdürlüğü Toplantı
04.11.2021 Van Çevre ve Şehircilik il müdürümüzü ziyaret
12.11.2021 Ampute Milli Takım
11.10.2021 Gölbaşı Belediyesi
15.10.2021 TOBB Başkanımız
05.10.2021 E-imza
03.10..2021 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtları
03.04..2021 Yapı Laboratuvarı
02.04.2021 Ankara Vergi Dairesi
30.08..2021 Sonsöz Gazetesi
20.09.2020 20.09.2020 22:08:05 tarihinde enlem 38.0365, boylam 34.0278 ve Derinlik(km) 2.8 olmak uzere OBRUK-BOR (NIGDE) 5.4 buyuklugunde deprem oldu.
03.05.2020 Akdeniz’de Yunanistan’a ait Girit Adasında bugün öğleden sonra meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Son 4 saat içerisinde 14 deprem daha meydana geldi.
23.04.2020 23 Nisan
17.11.2020 Yarın saat 18.30 da Kanal B Günce programında İZMİR depremi gündemi ile Sn Duygu ÇALI hanımın konuğu olacağız.
13.03.2020 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği derneği olarak Genel Başkanımız Nazmi Şahin ve Ankara Şube Başkanımız Murat Fidan’la Laboratuvarın faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, 13.03.2020 tarihinde uygulamada karşılaşılan s&#
24.05.2020 Sevdiklerimizle sevgi dolu,huzurlu ve sağlıklı nice bayramlara.
30.01.2020 Denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Yapı denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı
29.01.2020 Depremi Yenmenin Yolu Yapı Denetiminden Geçiyor!
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetiminin olduğu binalar deprem testini geçti
24.01.2020 24.01.2020 20:55:12 tarihinde enlem 38.3063, boylam 39.1715 ve Derinlik(km) 5.0 olmak uzere UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) 6.5 buyuklugunde deprem oldu.
3112.2019 Yeni yılınızın sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu geçmesini dilerim. Her gününüz bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Genel Bşk. Nazmi ŞAHİN
20.12.2019 İnşaat Mühendisliğinde Yapı Denetim ve Deprem
08.06.2019 Hürriyet gazetesi
08.06.2019 e-Dağıtım Sistemi’yle altı ayda 15 bin 900 ruhsatın denetlendiğini belirten Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin “Denetim firmaları, yazılım sistemi tarafından belirleniyor. Hiçbir firma kendisine gelecek işi önceden bilme ş
04.02.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmirdeki kira yardımı 860 liradan 960 liraya yükseltildi.
18.08.2017 Etriyesiz inşaat yıkıma davet demek
18.08.2017 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, “;Yapı denetim sektörü can çekişiyor, önlem alınmazsa biter”; dedi.
28.07.2017 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ
20.11.2015 Denizbnak ile Protokol
16.11.2015 Danıştay 6. Dairenin kararı ile Teknik Öğretmen , Tekniker ve Teknisyenlerin görev almasına ilişkin maddenin iptaline hükmetmiştir.Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalaları vardır.
04.11.2015 Genel Başkanımız Sn Nazmi ŞAHİN TRT GAP radyosuna konul oldu
03.11.2015 Samsun Yapı Denetim ve Enerji Çalıştayı
25.10.2015 MHP Genel Başkan yardımcısı Prof Dr Zuhal TOPCU, MHP Ankara milletvekili Alper Çağrı YILMAZ, MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Oguz TURHAN bey derneğimize ziyarette bulunmuşlardır.
12.05.2015 Ankara da deprem
27.03.2015 KONUT YARDIMI İLE İLGİLİ TBMM - GENEL KURULDA KABUL EDİLEN MADDE
13.02.2015 KONFERANS
13.02.2015 YAPI DENETİM SİSTEMİNE RESİM YÜKLEMEK İÇİN
10.02.2015 ŞANLIURFA ve TUNCELİDE DEPREM
13.01.2015 Bakan Güllüce’den Önemli Açıklamalar
13.01.2015 DERNEĞİMİZE 15 FİRMA DAHA ÜYE OLDU
28.12.2014 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL
15.12.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Ustası Eğitimleri Başlıyor
30.10.2014 Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre saat 16.35′;;te merkez üssü Biltlis’in Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
24.09.2014 ŞANTİYE ŞEFİ KARARI
24.08.2014 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre deprem, saat 16.06 sıralarında meydana geldi. Merkez üssü Doğu Akdeniz olan ve yerin 12.99 kilometre derinliğindeki deprem, Gazipaşa ve çevresinde hissedildi.
17.08.2014 17 AGUSTOS DEPREMİ
04.06.2014 YDDMD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
04.06.2014 ANTALYADA 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
04.06.2014 ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
04.06.2014 BİNALARDA ZORUNLU HALE GETİRİLEN YALITIMIN
04.06.2014 ADANADA SGK BİNASININ İSKELETİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ
04.06.2014 YAPI DENETİM ÇIKMAZI
04.06.2014 PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK?
04.06.2014 YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
04.06.2014 YAPI DENETİM SİSTEMİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ