AMACIMIZ

Amacımız

Topraklarının %96´sı deprem bölgesinde bulunan ülkemizin, yaşanan depremler sonunda karşılaştığı büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiili önlemler hususunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini her bakımdan desteklemek.

Kurumsal Web Sitesi