20.01.2022
Yapı Denetim Derneği
Duyurular
HABERLER

17.08.2014 - 17 AGUSTOS DEPREMİ
Yapı Denetim Derneği

17 Ağustos 1999 Depreminin 15.Yılı Nedeniyle Bir basın açıklaması yapan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Genel Başkanı  Başkanı Nazmi Şahin ,Marmara ve Düzce Depremlerini unutulmaması ve Deprem’in değil,tedbirsizliğin Öldürdüğünü Söyledi.

 

 

‘’Ağustos 1999´da yaşadığımız büyük Marmara ve 12 Kasım 1999’da yaşadığımız Düzce depremleri ile ülkemiz, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Resmi kayıtlara göre Marmara depreminde 17 bin 322, Düzce depreminde 950 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 75 bin konut ağır, 74 bin konut da orta derecede hasar gördü.Marmara Depremi, toplum olarak deprem konusunda ne kadar unutkan olduğumuzu, yaşadıklarımızdan ve başkalarının yaşadıklarından ders alma konusunda ne kadar başarısız olduğumuzu çok acı bir şekilde ortaya koymuştur.

 

 

Son 58 yıl içerisinde ülkemizde depremlerden, 58 bin 202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 bin 96 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411 bin 465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama bin 3 vatandaşımız ölmekte ve 7 bin 94 bina yıkılmaktadır.

 

Maalesef ülkemiz, konumunun dünyanın en aktif deprem bölgelerinden birini oluşturan Himalaya-Alp deprem kuşağının ortasına denk gelmesiyle, deprem riskini en çok taşıyan ülkelerden biridir. Ülke topraklarımızın % 96’sı deprem bölgeleri içerisindedir ve söz konusu bölgelerde nüfusumuzun % 98’i yaşamaktadır.

 

 1999 Marmara depremi, bir gerçeğin de ortaya çıkmasında büyük bir etken olmuştur. Yaşanan bu acı olay, ülkemizde inşa edilen binaların depreme hazırlıklı olmadığının belirlenmesi bakımından çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Şehirleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar karşısında alınacak tutum bakımından, klasik olarak iki yol vardır. Birincisi, sorunların ortaya çıkmasını beklemek ve çıktığında bu sorunların giderilmesine yönelik tedbirlere başvurmak, ikincisi ise sorunların çıkmasını beklemeden, bu sorunların çıkmasını önleyici yol ve yöntemleri önceden planlama yoluyla uygulamaya koymaktır. Önemli olan ve yapılması gereken ikinci yoldur. Bu nedenlerden dolayı ilk olarak Nisan 2000 yılında çıkartılan 595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlayan bugün 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile devam eden yapı denetimi uygulaması 19 ilde pilot uygulama olarak başlatılmış, 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle de ülke çapında uygulamaya konulmuştur. Ben, yapı denetim sisteminin ülke çapında yaygınlaştırılmasını çok önemsiyor ve Türkiye’nin artık daha sağlam temellere oturacağına inanıyorum.

 

Deprem Değil, Tedbirsizlik Öldürür !

 

Deprem yönetmeliğine ve imar kanununa uygun olarak tasarlanmış ve yapılmış bir yapının depremden zarar görme olasılığını yok etmek mümkün değildir. Yapı denetiminin amacı, deprem ve diğer doğal afetler nedeniyle yapılarda meydana gelebilecek zararların, hem ortaya çıkmasını önlemek hem de kaçınılması mümkün olmayan zararları en aza indirmektir. Yapı denetiminin öncelikli amacı, yapı zararlarının ortaya çıkmasını önlemektir. Yapıların fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun yapılması, güvenlik ve estetik bakımdan yaşanabilir yerler olmasını sağlamaya yöneliktir. Kanun ve Yönetmelikte açıkça “can ve mal güvenliğini teminen … yapı denetimini sağlamak” şeklinde bu amaç gösterilmiştir. Yapıdaki can ve mal güvenliğinin sağlanması, yalnızca yapının proje ve yapım denetimi ile sınırlı değildir. Ayrıca inşaatta kullanılacak malzemenin de kalite, sağlamlık ve yerindelik bakımından denetimini gerektirmektedir.

 

17 Ağustaos 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgelerinde yapılan incelemeler sonucunda yapılarda meydana gelen hasarların, kusurların zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem sorunlarıyla ve teknik kusurlardan ortaya çıktığı belirlenmiştir. Binalarda oluşan en büyük aksaklık statik sistemden kaynaklanan durumlardır. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğin gördüğü en büyük sıkıntılardan biri kurallara uyulmayarak taşıyıcı sistem elemanlarında etriyelerin yeterli sıklıkta yerleştirilmemesi büyük bir hatadır. Örneğin kolon kiriş düğüm noktalarında etriyelerin hiç konulmaması veya yeterli sıklıkta konulmaması işçilik hataları sonucunda düğüm noktalarında ağır hasarlar oluşturmuştur. Bu tip yapılar da düğüm noktalarındaki rijitlik sağlanamadığı için zayıf kolon ve güçlü kiriş etkisi oluştuğu için bu noktalarda yıkılma meydana geldiği tüm katların üst üste yıkıldığı görülmüştür. Yapılan bu yanlış uygulamalar sonucunda can ve mal kayıpları oluşmuştur. Birleşim noktalarında mühendisliğe uygun donatı yerleştirilmesi ve etriye sıklaştırılmasının yapılması son derece önemlidir.

 

Konut hakkı, yaşam yeri, nasıl olursa olsun insanın başını sokmaya yarayacak dört duvarla bir çatıdan ibaret yapının teminine ilişkin bir hak olarak algılanmamalıdır. Ülke insanımızın sağlam, kaliteli, çağdaş, doğal yıkım olaylarına dayanıklı ve korumalı bir yapıya sahip olmak en doğal hakkıdır. Böyle bir hakkı sağlamanın yolu, yapıdan kaynaklanan olumsuzlukların ortaya çıkmasına engel olunması, kötü olan olumsuzlukların düzeltilmesi ile mümkündür. Hakkın sağladığı güven ve kalite ortamının sağlanması, etkili ve kaliteli bir yapı denetimi sistemine bağlıdır. Etkili ve kaliteli bir yapı denetim sistemi, proje aşaması ile başlayıp yapının tamamlanmasına kadar devam eden planlı bir sürecin uygulanması demektir. Yapım anında kullanılan malzemeler de dâhil,  uyulması zorunlu standart kural ve yönetmelikler saptanıp, yaptırımlarla desteklenmeli, üretim ve denetimde profesyonelleşmeli, çağdaş bağımsız kamusal niteliği haiz denetim kurumları tarafından tarafsız teknik denetim yapılmalıdır.

 

Yapı denetimi; Yer seçimi, zemin etüdü, projenin ve yapının denetlenmesi gibi çok boyutlu bir sistemdir. Bu sistemin işleyebilmesi için ilgili tüm tarafların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi zorunludur.

 

1999 depremi ve diğer depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarının yaşanmaması ya da mümkün olan en az seviyeye indirilmesi projeciler, müteahhitlerimiz ve yapı denetim kuruluşlarımızın yapacakları ortak çalışmalar ile gerçekleşecektir. Bunu kanuni bir zorunluluktan çok insani bir zorunluluk olarak görmek gerekir.

 

Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, deprem yönetmeliğine uygun hareket etmeliyiz.

 

Ülkemizin tüm fertleri, Siyasi Partiler, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum kuruluşları; bu konu hepimizin, ülkemizin ve dünyanın sorunudur. Depremin farkına varmalı zor olmayan ve yapılması mümkün olan kolay tedbirleri hep birlikte almalıyız.

 

Bu vesileyle 17 Ağustos´un yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisiyle, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

 

Saygılarımla 

YDDMD Genel Başkanı

      Nazmi ŞAHİN

HABERE AİT DİĞER FOTOGRAFLAR
DİĞER HABERLER
11.12.2021 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası
09.12.2021 Halk Bankası
07.12.2021 Teşekkür Ziyareti
07.12.2021 Sayın Koray Aydın
06.12.2021 Halk bankası
05.12.2021 Üstün Hizmet Başarı Ödülü
05.12.2021 Üstün Hizmet Başarı Ödülü
02.12.2021 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği olarak BTSO inşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ve 56.Komite Başkanı Raşit TUNA ve Komite üyeleri ile yapı denetim sektör sorunları adına istişare de bulunduk.Sorunların çözümü için göstermiş oldukla
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
26.11.2021 Bursa Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği il müdürlüğü
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bursa Şube
25.11.2021 Bugün Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu ASLAN ile yaptığımız toplantıya Genel Müdür Yardımcımız sayın İsmail Tuna CEBECİOĞLU, Laboratuvar Daire Başkanı sayın İrşade AYDOĞDU ve Yapı Denetim Daire Başkanı Sayın A. Tuna ACAR ile birlikte Yapı Denetim v
16.11.2021 İyi Parti İstanbul 3. Bölge Şehircilik Komisyon Başkanı Sn Hürana Güngör ‘ün ziyareti ile birlikte sektörümüzle ilgili istişarede bulunduk
13.11.2021 Antalya Toplantı
10.11.2021 Magnet Hastanesi
09.11.2021 T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
04.11.2021 Van Büyükşehir Belediyesi
04.11.2021 Van Edremit Belediyesi ziyaretimiz
04.11.2021 Van il Müdürlüğü Toplantı
04.11.2021 Van Çevre ve Şehircilik il müdürümüzü ziyaret
12.11.2021 Ampute Milli Takım
11.10.2021 Gölbaşı Belediyesi
15.10.2021 TOBB Başkanımız
05.10.2021 E-imza
03.10..2021 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtları
03.04..2021 Yapı Laboratuvarı
02.04.2021 Ankara Vergi Dairesi
30.08..2021 Sonsöz Gazetesi
20.09.2020 20.09.2020 22:08:05 tarihinde enlem 38.0365, boylam 34.0278 ve Derinlik(km) 2.8 olmak uzere OBRUK-BOR (NIGDE) 5.4 buyuklugunde deprem oldu.
03.05.2020 Akdeniz’de Yunanistan’a ait Girit Adasında bugün öğleden sonra meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti. Son 4 saat içerisinde 14 deprem daha meydana geldi.
23.04.2020 23 Nisan
17.11.2020 Yarın saat 18.30 da Kanal B Günce programında İZMİR depremi gündemi ile Sn Duygu ÇALI hanımın konuğu olacağız.
13.03.2020 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği derneği olarak Genel Başkanımız Nazmi Şahin ve Ankara Şube Başkanımız Murat Fidan’la Laboratuvarın faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, 13.03.2020 tarihinde uygulamada karşılaşılan s&#
24.05.2020 Sevdiklerimizle sevgi dolu,huzurlu ve sağlıklı nice bayramlara.
30.01.2020 Denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Yapı denetimden geçen bina ayakta kaldı
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı
29.01.2020 Depremi Yenmenin Yolu Yapı Denetiminden Geçiyor!
29.01.2020 Elazığ ve Malatyada yapı denetiminin olduğu binalar deprem testini geçti
24.01.2020 24.01.2020 20:55:12 tarihinde enlem 38.3063, boylam 39.1715 ve Derinlik(km) 5.0 olmak uzere UYURUK-SIVRICE (ELAZIG) 6.5 buyuklugunde deprem oldu.
3112.2019 Yeni yılınızın sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu geçmesini dilerim. Her gününüz bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Genel Bşk. Nazmi ŞAHİN
20.12.2019 İnşaat Mühendisliğinde Yapı Denetim ve Deprem
08.06.2019 Hürriyet gazetesi
08.06.2019 e-Dağıtım Sistemi’yle altı ayda 15 bin 900 ruhsatın denetlendiğini belirten Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin “Denetim firmaları, yazılım sistemi tarafından belirleniyor. Hiçbir firma kendisine gelecek işi önceden bilme ş
04.02.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2018de ödenecek kentsel dönüşüm kira yardımları, Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artışa göre güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmirdeki kira yardımı 860 liradan 960 liraya yükseltildi.
18.08.2017 Etriyesiz inşaat yıkıma davet demek
18.08.2017 Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, “;Yapı denetim sektörü can çekişiyor, önlem alınmazsa biter”; dedi.
28.07.2017 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ
20.11.2015 Denizbnak ile Protokol
16.11.2015 Danıştay 6. Dairenin kararı ile Teknik Öğretmen , Tekniker ve Teknisyenlerin görev almasına ilişkin maddenin iptaline hükmetmiştir.Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalaları vardır.
04.11.2015 Genel Başkanımız Sn Nazmi ŞAHİN TRT GAP radyosuna konul oldu
03.11.2015 Samsun Yapı Denetim ve Enerji Çalıştayı
25.10.2015 MHP Genel Başkan yardımcısı Prof Dr Zuhal TOPCU, MHP Ankara milletvekili Alper Çağrı YILMAZ, MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Oguz TURHAN bey derneğimize ziyarette bulunmuşlardır.
12.05.2015 Ankara da deprem
27.03.2015 KONUT YARDIMI İLE İLGİLİ TBMM - GENEL KURULDA KABUL EDİLEN MADDE
13.02.2015 KONFERANS
13.02.2015 YAPI DENETİM SİSTEMİNE RESİM YÜKLEMEK İÇİN
10.02.2015 ŞANLIURFA ve TUNCELİDE DEPREM
13.01.2015 Bakan Güllüce’den Önemli Açıklamalar
13.01.2015 DERNEĞİMİZE 15 FİRMA DAHA ÜYE OLDU
28.12.2014 YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL
15.12.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Ustası Eğitimleri Başlıyor
30.10.2014 Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre saat 16.35′;;te merkez üssü Biltlis’in Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
24.09.2014 ŞANTİYE ŞEFİ KARARI
24.08.2014 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre deprem, saat 16.06 sıralarında meydana geldi. Merkez üssü Doğu Akdeniz olan ve yerin 12.99 kilometre derinliğindeki deprem, Gazipaşa ve çevresinde hissedildi.
04.06.2014 YDDMD YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
04.06.2014 ANTALYADA 6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
04.06.2014 ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
04.06.2014 BİNALARDA ZORUNLU HALE GETİRİLEN YALITIMIN
04.06.2014 ADANADA SGK BİNASININ İSKELETİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ
04.06.2014 YAPI DENETİM ÇIKMAZI
04.06.2014 PLÂNLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK?
04.06.2014 2014 BİRİM FİYATLARI AÇIKLANDI
04.06.2014 YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ
04.06.2014 YAPI DENETİM SİSTEMİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ